Redirecţionează până la 3,5% din impozitul pe venit pentru AdLittera.

Descarcă formularul gata completat cu datele asociației. Termenul limită pentru depunerea declarației la ANAF este 25 mai.

Te putem ajuta să afli pașii necesari pentru ca AdLittera să poată beneficia de sprijinul tău!
Este foarte important să beneficiem de această formă de finanțare, astfel încât să putem avea soluții financiare pentru proiectele pe care le dezvoltăm. Prin aceasta lege, contribuabilii persoane fizice pot direcționa către Asociația AdLittera până la 3,5% din impozitul pe venit plătit de ei (care ar ajunge, altfel, integral, la bugetul statului).

Acest lucru se poate realiza foarte simplu, prin completarea unui formular standard. Redirecționarea este gratuită, adică nu duce la nici o cheltuiala suplimentară pentru persoana care completeaza formularul respectiv. Formularul este opțional și poate fi completat de orice persoană fizică care obține venituri din salarii și asimilate acestora.

Rezultatul este virarea, în contul AdLittera, a unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual plătit pentru salariul persoanei respective. Suma NU reprezintă o sponsorizare sau o donație, ci este o parte a bugetului de stat care este direcționată de către fiecare cetățean în parte către sectorul neguvernamental, în cazul nostru, pentru dezvoltarea programelor educaționale și culturale pe care le derulăm anual.

Așadar, poți verifica formularele necesare de pe site-ul ANAF.

Formularul 230 este completat cu datele Asociației AdLittera – descarcă acest document și tipărește-l dacă dorești să-l completezi manual.

Ai posibilitatea să descarci același document, completat cu datele Asociației AdLittera dar pe care să-l completezi în format digital (cu Adobe Reader, de ex.), apoi salvează documentul. Tipărește, semnează, scanează și trimite-l pe adresa noastră de email.

Urmează 3 pași dacă vrei să ne ajuți

1. Descarcă formularul gata completat cu datele Asociației AdLittera;

2. Completează formularul cu datele tale și semnează. Datele Asociaţiei AdLittera sunt deja completate în document;

3. Trimite formularul printat, completat și semnat la Administrația Financiară la care ești arondat. Formularele pot fi trimise până la 25 mai 2020.

– Poţi depune personal formularul la sediul Administraţiei Fiscale. Vezi aici lista sediilor

– Poţi trimite formularul prin Poştă la sediul Administraţiei Fiscale de care aparții. El trebuie trimis cu confirmare de primire

– Poți înmâna unui reprezentant al Asociației AdLittera formularul, urmând ca noi să facem diligențele de expediere prin poștă, cu confirmare de primire

– Poți trimite formularul completat, semnat și scanat către noi la adresa office@adlittera.com şi îl trimitem noi prin poştă, cu confirmare de primire, la secția ANAF de care aparţi.

Da, știm, e încâlcită procedura… și pentru asta te rog să primești ale noastre Mulțumiri!

Ps: Pentru anul fiscal trecut, termenul limită de depunere este 25 mai al anului curent.


Datele de identificare ale AdLittera sunt:

  • Denumirea oficială a organizației: Asociația pentru Educație și Cultură AdLittera A.E.C.A.
  • Codul de Identificare Fiscală (codul fiscal): 38455212
  • Dosar nr.: 24721/ 299/ 2017
  • Asociația este înscrisă în Registrul unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, având nr. INTERNT-170677833-2019
  • Contul bancar al organizației (Donații în lei), în format IBAN: RO49 INGB 0000 9999 0760 5702

Explicații ANAF:

FORMULAR 230. Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat (OPANAF 614/2020)

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care dispun direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii şi a unităților de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.