Donează 2% din impozitul pe venit pentru AdLittera!

 

Te putem ajuta să afli pașii necesari pentru ca AdLittera să poată beneficia de sprijinul tău!
Este foarte important să beneficiem de această formă de finanțare (prevederea 2% din Legea 571/2003), astfel încât să putem avea soluții financiare pentru proiectele pe care le dezvoltăm. Prin aceasta lege, contribuabilii persoane fizice pot direcționa către AdLittera 2% din impozitul pe venit plătit de ei (care ar ajunge, altfel, la bugetul statului).

Acest lucru se poate realiza foarte simplu, prin completarea unui formular standard. Redirecționarea este gratuită, adică nu duce la nici o cheltuiala suplimentară pentru persoana care completeaza formularul respectiv. Formularul este opțional și poate fi completat de orice persoană fizică care obține venituri din salarii și asimilate acestora.

Rezultatul este virarea, în contul AdLittera, a unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual plătit pentru salariul persoanei respective. Suma NU reprezintă o sponsorizare sau o donație, ci este o parte a bugetului de stat care este direcționată de către fiecare cetățean în parte către sectorul neguvernamental, în cazul nostru, pentru dezvoltarea programelor educaționale și culturale pe care le derulăm anual.

Așadar, te rog, descarcă formularele necesare de pe website-ul ANAF.

Formularul 230 – dacă ai venituri din salarii

și

Declarația 200 privind veniturile realizate din România – dacă ai venituri din alte surse, adică:

  • Activități independente;
  • Cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal;
  • Activități agricole pentru care venitul net se stabileste în sistem real;
  • Câștiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare;
  • Câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.

NOTĂ: Persoanele care au realizat asemenea venituri sunt oricum obligate să depună Declarația 200, chiar daca nu doresc redirecționarea celor 2% din impozit.

Pentru anul fiscal trecut, termenul limită de depunere este 25 mai al anului curent.


Datele de identificare ale AdLittera sunt:

  • Denumirea oficială a organizației: Asociația pentru Educație și Cultură AdLittera A.E.C.A.
  • Codul de Identificare Fiscală (codul fiscal): 38455212
  • Dosar nr.: 24721/ 299/ 2017
  • Contul bancar al organizației (Donații în lei), în format IBAN: RO49 INGB 0000 9999 0760 5702

Explicații ANAF:

FORMULAR 230 (OPANAF 4018/2014) Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor

Se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, in urmatoarele situatii: – au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioare si solicita restituirea acestora; – opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult; contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

DECLARATIA 200 (OPANAF 3883/2013) Declaratie privind veniturile realizate din Romania

Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din: (1) activitati independente, (2) cedarea folosintei bunurilor, (3) activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real, (4) piscicultura, (5) silvicultura, (6) transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, (7) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Declaratia se completeaza inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular. Se completeaza in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.