Din creierii internetului: despre dezinformare și dezbatere

Problema dezbaterii sau, mai curând, a lipsei de dezbatere online și offline mă roade de multă vreme. Am stat de vorbă la un moment dat cu Monica Mocanu (președintele Asociaţiei Române de Dezbateri, Oratorie şi Retorică) despre dezbatere și despre mai puțin constructivul ei rol, în cazul chestiunilor apărute în România. Premisa e următoarea: nu […]

Read more
Industria creativă este Cenușăreasa

În ultimii ani, comunitatea de afaceri din România s-a dezvoltat accelerat. În perioada „după criză”, mediul de afaceri a cunoscut o protecție legislativă secondată de acțiuni guvernamentale. Ponderea sectorului privat în economia naționala a crescut exponențial. În ciuda tuturor obstacolelor birocratice, legislative, fiscale și culturale, sectorul privat a dovedit ca este mai productiv, mai flexibil […]

Read more